• پساب یا فاضلاب

  تصفیه فاضلاب
  تصفیه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است.تصفیه فاصلاب بسیار مهم است زیرا با این کار آب در هر سطحی از آلودگی که باشد، پاک می‌شود. در بعضی از مناطق شهری، فاضلاب‌های بهداشتی و فاضلابی که ...

 • کنترل گازها و بخارات در تصفیه هوا

  در فرآیند میعان، گاز یا بخار را به حالت مایع در میآورند که این عمل یا با کاهش دما یا باافزایش فشار انجام میشود معمولاً کاهش دما بدالیل کم هزینه بودن متداولتر میباشد .چگالنده ها دستگاههای ساده و ارزان می باشند...

 • رسوب دهنده های الکترواستاتیک در تصفیه هوا

  رسوب دهنده های الکترواستاتیک در تصفیه هوا
  در دستگاههای رسوب دهنده های الکترواستاتیک، ذرات باردار شده و توسط قطب مخالف خود جذب میشوند. این روش یکی از مهمترین روشهای پاکسازی صنعتی بشمار میرود.. اولین با توسط F.G . Cottrell در سال 1910 ابداع شد...

 • بررسی ميزان برگشت لجن جهت بهبود فرآيند تصفيه فاضلاب شهری

  فاضلاب شهری
  در بحث فاضلاب‌ها، تصفيه فاضلاب شهری از اهميت خاصی برخودار می باشد و نقش مهمی در آلودگی محيط زيست دارد. به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زيست ...

 • فاضلاب بیمارستان,تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  تصفیه فاضلاب بیمارستانی
  با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن ها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود. فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جمع آوری ...

 • اسمز معکوس

  اسمز معکوس
  تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید..از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید...

 • دلایل عدم موفقیت تصفیه‌خانه‌ها در ایران

  دلایل عدم موفقیت تصفیه‌خانه‌ها در ایران
  بر اساس تحقیق انجام یافته متاسفانه بیشتر تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی موجود در کشور پس از گذشت مدت کوتاهی از راهبری، به کلی از کار افتاده‌اند و یا اینکه با بازدهی پایین راهبری می‌شوند. دلایل گوناگونی برای بروز این ...

 • انواع فرايندها با رشد چسبيده در تصفیه فاضلاب

  انواع فرايندها با رشد چسبيده
  فرايند هاي تصفيه بيولوژيکي با رشد چسبيده بر حسب نوع جريان و نحوه قرار گيري بستر به انواع مختلفی تقسيم می شوند. جريان ورودی به راکتور ممکن است رو به بالا، رو به پائين و يا بصورت افقی باشد و بستر ممکن است ...

 • آشنايی با سيستم لجن فعال با رشد چسبيده ثابت در تصفیه فاضلاب صنعتی

  تصفیه فاضلاب صنعتی
  امروزه در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه دنيا صنايع مختلف که دارای ساز و کارها و سياست های مشابه می باشند، بصورت مجتمع و در کنار هم فعاليت می کنند ...

 • جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرها

  جمع آوری و دفع فاضلاب در شهرها
  از گذشته هاي دور جمع آوري و دفع فاضلاب در شهرها يك مشكل جدي بوده و ضرورت تصفيه آن به لحاظ رعايت بهداشت عمومي و مسائل زيست محيطي مربوط به آن حائز اهميت مي باشد .فاضلاب تصفيه نشده حاوي ناخالصيها و